Bosorka

Pod Bratislavským hradom sa nachádza socha ženy s havranmi od akademického sochára Tibora Bartfaya, ktorá pripomína obdobie raného novoveku v Bratislave.

Prvá žena odsúdená z bosoráctva v Bratislave bola Agatha Toott Borlobaschinová. Bola za živa upálená na hranici v roku 1602. Mala necelých 30 rokov.

3D Sken

Pôvodná textúra zo skenu bola poškodená, pretože sa rapídne menilo osvetlenie. Na textúru je aplikovaný ten istý filter ako na fotkách nižšie.